Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 16/2023 z dn. 16.05.2023 r.

Zmiana stanu posiadania znacznego pakietu akcji