Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 16/2022 z dnia 19.09.2022 r.

Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z mBank S.A.