Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2019 Z DNIA 19.06.2019

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ P.A. NOVA SA