Relacje inwestorskie

RAPORT BIĘŻĄCY NR 15/2021 Z DNIA 11.06.2021 R.

Zgłoszenie kandydatury na czlonka Rady Nadzorczej Emitenta
CV - Agnieszka Bobkowska