Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 14/2023 z dn. 27.04.2023 r.

Podjęcie uchwały o przedterminowym częściowym wykupie obligacji serii B