Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2021 Z DNIA 11.06.2021 R.

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej Emitenta
CV - Rafał Adamus