Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2021 Z DNIA 20.05.2021 R.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
Projekty uchwał
Sprawozdanie z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. za lata 2019-2020
Raport biegłego rewidenta na temat sprawozdania z wynagrodzeń