Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2018 Z DN. 11.05.2018 R

Zawarcie aneksu do umowy o roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego: Rozbudowa i modernizacja zakładu Dr. Schumacher GmbH w Malsfeld-Beiseforth