Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 10/2023

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ze spółką zależną Supernova Sp. z o.o.
Załącznik - plan połączenia ze spółką Supernova Sp. z o.o.