Projekty Unijne

Centrum badawczo-rozwojowe

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

P.A. NOVA SA  realizuje projekt nr POIR. 02.01.00-00-0021/16: „Utworzenie w P.A. NOVA S.A. Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Przetwarzania Dużych Zbiorów Danych na potrzeby Geoinformacji i Inżynierii Odwrotnej” w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu planuje się pozyskanie dofinansowania na zakup materiałów i usług budowlanych, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług doradczych koniecznych dla funkcjonowania Centrum B+R.

Zasadniczym celem naukowo badawczym będzie opracowanie kilku posiadających wysoką zdolność aplikacyjną metod przetwarzania dużych zbiorów danych przestrzennych wykorzystujących zewnętrzne moce obliczeniowe.

Centrum po zakończeniu przewidzianych prac B+R będzie świadczyło na potrzeby Grupy Kapitałowej P.A. Nova SA oraz zewnętrznych Kontrahentów dotychczas nieoferowanych usług badawczo-projektowych z obszarów urbanistyki, architektury, budownictwa, inżynierii odwrotnej i budowy maszyn.

Wartość projektu: 5 996 250,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 704 500,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 2016 – 2018

Przetargi dotyczące projektu CBR publikowane są na stronie: Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie oraz na stronie PANOVAPrzetargi

Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności