Projekty Unijne

Szkoła świadomego planowania

SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

„Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych”

Celem projektu jest wzmocnienie i pogłębienie procesów konsultacji społecznych realizowanych w ramach sporządzania dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego w 25 gminach.

Oferowane w ramach projektu wsparcie osadzone będzie na dwóch zasadniczych filarach:
1. koncepcji interaktywnego i adaptywnego miasta – jest to inteligentne podejście do planowania przestrzeni – uruchomienia procesów wykorzystywania informacji zbieranych w zintegrowanych bazach danych dla planowania przestrzennego zarówno przestrzennych jak też wynikających z oczekiwań i zgłoszeń obywateli.
2. deliberatywnego podejścia do partycypacji społecznej.

Celem nadrzędnym jest zmiana dotychczasowego podejścia do konsultacji społecznych – wprowadzenie ich na wyższy poziom. Dlatego w projekcie rekomenduje się stosowanie technik deliberatywnych, które pozwalają przygotować mieszkańców, interesariuszy do świadomego wyrażenia swojego zdania po zapoznaniu się z różnego typu uwarunkowaniami (prawnymi, technologicznymi, organizacyjnymi, finansowymi) oraz argumentami stron biorących udział w procedowaniu planów.

Podejście wynikające z formuły adaptywnego miasta zakłada, że samorząd i projektanci podejmują działania w oparciu o zgłaszane i artykułowane potrzeby społeczne, starają się je identyfikować (stwarzają do tego przestrzeń), wyciągają wnioski z agregowanych danych i reagują na nie w sposób jasno komunikowany mieszkańcom.

Obszar projektu obejmuje gminy z województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.
Dzięki udziałowi w projekcie gminy mogą otrzymać grant na organizację i przeprowadzenie konsultacji społecznych o wartości nawet 50 000 zł oraz kompleksowe wsparcie doradcze w  obszarach:
1. planistycznym
2. konsultacji społecznych
3. technologicznym
4. techniczno – organizacyjnym.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 997 883,50 zł i obejmuje dofinansowanie z następujących źródeł:
• ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 1 683 816,21 zł, co stanowi 84,28 % wydatków kwalifikowalnych Projektu,
• ze środków dotacji celowej w kwocie 314 067,29 zł.

Projekt realizowany w partnerstwie:
• Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER – Lider,
• Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. D. Bieńkowska, C. Ulasiński, J. Szymańska – Partner 1,
• P.A. NOVA SA – Partner 2.

SZKOŁA ŚWIADOMEGO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 2.0 – RUSZAMY Z REKRUTACJĄ! … dowiedź się więcej

Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności