Dopuszczenie obligacji na okaziciela serii A do obrotu giełdowego

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 22 czerwca 2018 r. podjął uchwałę o dopuszczeniu 200.000 obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 100 zł każda do alternatywnego obrotu na Catalyst.

2 lipca będzie pierwszym dniem notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 200.000 obligacji na okaziciela serii A Spółki  P.A. NOVA o wartości nominalnej 100,00 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLPANVA00047”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „NVA0420”.

Raport bieżący nr 22 z dnia 29.06.2018
Raport bieżący nr 22/korekta z dnia 29.06.2018
Raport bieżący nr 23 z dnia 29.06.2018
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności