Investors relations

History of share operations

History of share operations

First listing:

First listing of rights to shares ordinary bearer company P.A. NOVA S.A. took place on July 20, 2007. The opening price of the rights to shares was PLN 49.00 (+ 28.9%), and the closing price was PLN 46.00 (+ 21.0%).

P.A. NOVA S.A. were introduced to stock exchange trading on August 27, 2007.

Subsequent share issues:
Series / broadcast Action Type Action privilege Number of actions Registration date
Series A Name one share entitles to 2 votes at the AGM 500.000 2007-01-25
Series B Name one share entitles to 2 votes at the AGM 3,700,000 2007-04-19
C series Ordinary bearer 1,300,000 2007-04-19
Series D Ordinary bearer 2,500,000 7/8/2007
E series Ordinary bearer 2,000,000 1/21/2011
The nominal value of the shares is PLN 1.

We invite you to cooperate
with the guarantee of responsible partnership

REPORTS AND FINANCIAL DATA

RELATIONS WITH STOCK EXCHANGE INVESTORS

Beata Dworaczek-Straż
Head of the Administrative and Legal Department

36 lat odpowiedzialnego
partnerstwa

Co nas wyróżnia?

Budujemy zaufanie
na mocnych fundamentach

Mamy pełną świadomość, że kultura organizacji współdecyduje o realizacji planów i celów biznesowych. Właśnie dlatego indywidualne potrzeby wyznaczają kierunek rozwoju naszej firmy, która opiera się o odpowiedzialność i pełne zaangażowanie na każdym etapie współpracy.