Investors relations

Corporate Calendar

Board of the P.A. NOVA S.A. (“Company”) publishes the dates of publication of periodic reports in 2022:
14.04.2022 r.
1. Unitary annual report for 2021
2. Consolidated annual report for 2021:
19.05.2022 r.
QUARTERLY REPORT
Extended consolidated quarterly report for the first quarter of 2022:
08.09.2022 r.
SEMI-ANNUAL REPORT
Extended consolidated semi-annual report for the first half of 2022:
17.11.2022 r.
QUARTERLY REPORT
Extended consolidated quarterly report for the third quarter of 2022:

You are welcome to work with us under the guarantee of a responsible partnership

REPORTS AND FINANCIAL DATA

Tomasz Janik
President of the Management Board

Investor Relations on the Stock Exchange

Beata Dworaczek-Straż
Head of Administration and Legal Affairs

35 lat odpowiedzialnego
partnerstwa

Co nas wyróżnia?

Budujemy zaufanie
na mocnych fundamentach

Mamy pełną świadomość, że kultura organizacji współdecyduje o realizacji planów i celów biznesowych. Właśnie dlatego indywidualne potrzeby wyznaczają kierunek rozwoju naszej firmy, która opiera się o odpowiedzialność i pełne zaangażowanie na każdym etapie współpracy.