Investors relations

Company documents

Structure of the capital group

Regulations of the General Meeting of Shareholders

Best Practice of WSE Listed Companies

Principles of Corporate Governance applied by P.A. NOVA SA

Company statute

Regulations of the Management Board

Regulations of the Supervisory Board

We invite you to cooperate
with the guarantee of responsible partnership

FINANCIAL REPORTS AND DATA

Tomasz Janik
President of the Management Board

INVESTOR RELATIONS ON THE STOCK EXCHANGE

Beata Dworaczek-Straż
Head of Administration and Legal Affairs

36 lat odpowiedzialnego
partnerstwa

Co nas wyróżnia?

Budujemy zaufanie
na mocnych fundamentach

Mamy pełną świadomość, że kultura organizacji współdecyduje o realizacji planów i celów biznesowych. Właśnie dlatego indywidualne potrzeby wyznaczają kierunek rozwoju naszej firmy, która opiera się o odpowiedzialność i pełne zaangażowanie na każdym etapie współpracy.